Framtidens bønder hjalp til med å lage en logo

Trym designet vinnerlogo
Ruralis-prosjektet Climplement får egen logo. Mannen bak er Trym Ystad, elev ved Mære landbruksskole.
20 forslag fra elever ved landbruksskolene Mære og Skjetlein var med i juryens vurdering, og i tett kamp med flere gode forslag stakk Ystad av med seieren. Logoen skal brukes i all formidling i regi av Climplement, et prosjekt som skal studere hvordan bønder og aktører i landbruket kan innføre effektive klimaløsninger.

– Det er bra at vi elevene får være med å bidra i noe som er viktig for landbrukets framtid. Jeg tror også at vi legger mer merke til Climplement nå enn om vi bare hadde fått informasjon om prosjektet, sier førsteårseleven ved Mære.

Musikalsk inspirasjon
Inspirasjonen til vinnerlogoen kom da korpset han spiller i fikk besøk av vennskapskorpset fra München i fjor. Da ble det laget t-skjorter med en logo av bokstaver.
– Jeg syntes den logoen var fin og tenkte at ideen ville passe til Climplement også. Navnet Climplement sier oss kanskje ikke så mye, og kua skal vise at vi snakker om landbruk. Siden kua er utpekt som en klimaversting, med tanke på CO2-utslipp, var det naturlig å ta med den. Lyspæra symboliserer utvikling og gode ideer, mens de grønne bokstavene viser at det dreier seg om grønn næring, forteller Ystad.
Noe av æren deler han med søskenbarnet Margrete på sju år, siden hun har tegnet kua. Og mora var motivator og bistod med teknisk hjelp.

Moro med mor
– Mor mente at dette kunne være moro. Jeg har ikke gjort sånne ting før, så hun hjalp meg med det datatekniske. Arbeidet har lært meg litt om layout og design, og jeg var nødt til å sette meg inn i hva Climplement egentlig står for og skal arbeide mot, sier den glade vinneren.
– Jeg hadde ingen forventning om å vinne, nei, så jeg ble veldig overrasket da jeg fikk beskjeden.

Formidling til framtidas bønder
Climplement fikk nylig egen nettside, og logokonkurransen er en del av arbeidet med å gjøre prosjektet kjent og tilgjengelig. Å invitere elevene ved to landbruksskole til å konkurrere var et bevisst valg.
– Landbruksskolene er viktige aktører for klimatiltak i landbruket og som partnere i dette prosjektet. Her får vi muligheten til å formidle ny kunnskap om klimatiltak til framtidas bønder, og samtidig kan de hjelpe oss med å si noe om hvilke grep vi må ta for å nå fram med funnene fra forskningen til denne gruppa, sier Ruralis-forsker Brit Logstein.
Elevene ved Skjetlein og Mære fikk først en innføring i hva prosjektet Climplement går ut på, og hvordan landbruket jobber med klimaløsninger. Hvordan unge bønder kan involveres i prosjektet ble særlig vektlagt. På bakgrunn av dette skulle elevene utforme logoer som på en best mulig måte formidler hva prosjektet handler om.

Kreativ utfoldelse
– Mange av elevene syntes det var en artig oppgave, der de fikk utfolde seg kreativt. Andre gikk nok litt utenfor komfortsonen. Uansett passet dette inn i undervisningen, fordi vi nylig hadde vært gjennom temaet markedsføring, forteller faglærer Vigdis Jonsen ved Skjetlein.
Sammen med kollega Marian Roodenburg er hun ansvarlig for programfaget forvaltning og drift på Vg2 Landbruk og gartnernæring. Her er kunnskap om markedsføring og bedriftsetablering viktige opplæringsmål.
– Elevene synes noen ganger at landbruket får urettmessig mye kritikk som klimaversting. Samtidig som de også lærer om at landbruket har et ansvar for å redusere sine klimautslipp, på lik linje med andre sektorer i Norge, supplerer Roodenburg.
Juryen for konkurransen var satt sammen av representanter for alle partnere i prosjektet. De vurderte hver av de 20 forslagene på en skala fra 1-4, før vinneren ble kåret.