Oppstartsmøte Climplement

I slutten av mai hadde vi to-dagers digitalt oppstartsmøte på Climplement. Bildene nedenfor viser de fleste av de 13 deltakerne som deltok på møtet.

 

 

Der ble vi bedre kjent med hverandre og de ulike arbeidspakkene. Videre hadde vi nærmere diskusjoner blant annet rundt konteksten for prosjektet, hvilke klimatiltak som er internasjonalt anerkjente og bredt aksepterte, og hvilke typer caser vi ønsker å inkludere i prosjektet.

 

 

Når omstendighetene ikke tillater fysiske møter, er digitale løsninger gull verdt!