Climplement omtalt av Landbruks- og matdepartementet

I forbindelse med fremleggingen av regjeringens klimamelding har det vært stor spenning knyttet til jordbrukets bidrag i reduserte utslipp. I etterkant av publiseringen ble Climplement trukket fram på Landbruks- og matdepartementet sine nettsider som et av forskningsprosjektene som skal bidra til at landbruket tar sin del av klimakampen. Landbruks- og matminister Olaug Bollestad understreker i den forbindelse at forskning og teknologiutvikling vil gi viktige bidrag til ytterligere utslippskutt i tiden som kommer.

Hele saken kan du lese her:
Forsking gir meir klimavennleg gardsdrift – regjeringen.no