Ressurshefte fra Climplement – hva har vi funnet ut?

Climplement-prosjektet er avsluttet og vi har samlet funn fra alle forskerne som har vært med i en felles rapport som vi kaller et ressurshefte. Denne rapporten er interessant lesing for alle som ønsker å forstå mer om det grønne skiftet i landbruket. Kunnskapen, resultatene og anbefalingene fra alle arbeidspakkene presenteres kortfattet og konsist. Her kan du lese om:
– Dagens klimautfordringer og tidligere miljøtilpasninger
– Hvorfor bønder innfører klimatiltak
– Strategier og verktøy i rådgivningen
– Kostnadseffektive tiltak med lave klimagassutslipp
… for å nevne noe.

Lenke til ressurshefte finner du her: R-13/22 Tilrettelegging for reduserte klimagassutslipp på norske gårder – Ruralis