Policy brief fra prosjektet

Hvordan tilrettelegge for økt iverksetting av klimatiltak på norske gårdsbruk? Det er enighet på nasjonalt nivå om at utslippene i norsk jordbruk må ...... Les mer

Gode råd kutter klimautslipp

Av Magnar Forbord   Skadelige klimagassutslipp ble for alvor satt på dagsorden da FNs klimakonvensjon ble vedtatt under Rio-konferansen i 1992. Andre viktige hendelser var ...... Les mer

Odelsson i kapitalocen

Eirik Magnus Fuglestad, forskar ved Ruralis Den store sigeren til det norske landbrukssystemet er først og fremst at det produserer billig mat til ...... Les mer

Bønder er positive til klimatiltak

Ni av ti norske bønder har gjennomført eller planlegger å gjennomføre tiltak som reduserer utslipp av klimagasser på gården sin. Men om tiltaket ...... Les mer

Oppstartsmøte Climplement

I slutten av mai hadde vi to-dagers digitalt oppstartsmøte på Climplement. Bildene nedenfor viser de fleste av de 13 deltakerne som deltok på ...... Les mer