Kontakt

Climplement

Prosjektleder: Maja Farstad

Telefon: +47 91 82 34 69

Epost: maja.farstad@ruralis.no

Ruralis- Institutt for rural-og regionalforskning

Trondheim (hovedkontor)

Universitetssenteret Dragvoll

Fakturaadresse:
Universitetssenteret Dragvoll
7491 Trondheim

Besøksadresse:
Loholt Alle 81 (4. etg)
N-7049 Trondheim
Org. nr. 982 890 535

Tlf: +47 73 82 01 60

E-post: post@ruralis.no