Nyheter

Ressurshefte fra Climplement – hva har vi funnet ut?

23. januar 2023

Climplement-prosjektet er avsluttet og vi har samlet funn fra alle forskerne som har vært med i en felles rapport som vi kaller et ressurshefte. Denne …

Les mer

Policy brief fra prosjektet

23. januar 2023

Hvordan tilrettelegge for økt iverksetting av klimatiltak på norske gårdsbruk? Det er enighet på nasjonalt nivå om at utslippene i norsk jordbruk må reduseres. Blant …

Les mer

Gode råd kutter klimautslipp

21. oktober 2022

Av Magnar Forbord   Skadelige klimagassutslipp ble for alvor satt på dagsorden da FNs klimakonvensjon ble vedtatt under Rio-konferansen i 1992. Andre viktige hendelser var Kyotoprotokollen i …

Les mer

Trenger vi egentlig mer klimabevisste bønder?

6. mai 2022

Av Maja Farstad og Anders Mahlum Melås Både nasjonal og internasjonal forskning peker på manglende klimabevissthet blant bøndene som en barriere for nødvendige endringer. Det …

Les mer

Odelsson i kapitalocen

8. mars 2022

Eirik Magnus Fuglestad, forskar ved Ruralis Den store sigeren til det norske landbrukssystemet er først og fremst at det produserer billig mat til mange folk. …

Les mer

Climplement omtalt av Landbruks- og matdepartementet

13. januar 2021

I forbindelse med fremleggingen av regjeringens klimamelding har det vært stor spenning knyttet til jordbrukets bidrag i reduserte utslipp. I etterkant av publiseringen ble Climplement …

Les mer

Dagens klimautfordringer og tidligere miljøtilpasninger i norsk jordbruk

18. desember 2020

Hva kan vi lære av fortiden når vi skal møte dagens klimaproblematikk? Det er utgangspunktet for en av rapportene som har kommet ut fra Climplement-prosjektet …

Les mer

Bønder er positive til klimatiltak

14. desember 2020

Ni av ti norske bønder har gjennomført eller planlegger å gjennomføre tiltak som reduserer utslipp av klimagasser på gården sin. Men om tiltaket er bra …

Les mer

Oppstartsmøte Climplement

20. august 2020

I slutten av mai hadde vi to-dagers digitalt oppstartsmøte på Climplement. Bildene nedenfor viser de fleste av de 13 deltakerne som deltok på møtet.   …

Les mer

Hvordan landbruket havnet på klimadefensiven

19. august 2020

Dette innlegget er skrevet av en av forskerne på Climplement, Jostein Brobakk, og stod på nationen.no 10.06.2020. Teksten kontekstualiserer og diskuterer de utfordringene som ligger …

Les mer

Framtidens bønder hjalp til med å lage en logo

19. juni 2020

Trym designet vinnerlogo Ruralis-prosjektet Climplement får egen logo. Mannen bak er Trym Ystad, elev ved Mære landbruksskole. 20 forslag fra elever ved landbruksskolene Mære og …

Les mer