Nyheter

Climplement omtalt av Landbruks- og matdepartementet

13. januar 2021

I forbindelse med fremleggingen av regjeringens klimamelding har det vært stor spenning knyttet til jordbrukets bidrag i reduserte utslipp. I etterkant av publiseringen ble Climplement …

Les mer

Dagens klimautfordringer og tidligere miljøtilpasninger i norsk jordbruk

18. desember 2020

Hva kan vi lære av fortiden når vi skal møte dagens klimaproblematikk? Det er utgangspunktet for en av rapportene som har kommet ut fra Climplement-prosjektet …

Les mer

Bønder er positive til klimatiltak

14. desember 2020

Ni av ti norske bønder har gjennomført eller planlegger å gjennomføre tiltak som reduserer utslipp av klimagasser på gården sin. Men om tiltaket er bra …

Les mer

Oppstartsmøte Climplement

20. august 2020

I slutten av mai hadde vi to-dagers digitalt oppstartsmøte på Climplement. Bildene nedenfor viser de fleste av de 13 deltakerne som deltok på møtet.   …

Les mer

Hvordan landbruket havnet på klimadefensiven

19. august 2020

Dette innlegget er skrevet av en av forskerne på Climplement, Jostein Brobakk, og stod på nationen.no 10.06.2020. Teksten kontekstualiserer og diskuterer de utfordringene som ligger …

Les mer

Framtidens bønder hjalp til med å lage en logo

19. juni 2020

Trym designet vinnerlogo Ruralis-prosjektet Climplement får egen logo. Mannen bak er Trym Ystad, elev ved Mære landbruksskole. 20 forslag fra elever ved landbruksskolene Mære og …

Les mer