Partnere

Ruralis – institutt for rural- og regionalforskning

Ruralis er et samfunnsvitenskapelig, uavhengig forskningsinstitutt i Trondheim som forsker på lokalsamfunn i bygd og by, ressursforvaltning, næringsutvikling og kommune og region

http://ruralis.no

NIBIO

NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi) er lokalisert på 15 ulike steder i landet og forsker og leverer kunnskap om bl.a. mat- og planteproduksjon, miljø og nærings- og samfunnsøkonomi. Klaus Mittenzwei er leder for arbeidspakke 3.

http://nibio.no

EuroCare, Universitet i Bonn, Landbruksfakultetet

EuroCARE er et konsulentmiljø som har spesialisert seg på kvalitative og kvantitative analyser av landbruks- og miljøpolitikk. Arbeidsgruppen der er tett knyttet til Universitetet i Bonn og består av landbruksøkonomer. Doktorgradsstipendiat Lennart Kokemohr and Dr. Wolfgang Britz vil være med på arbeidspakke 3.

http://http://www.eurocare-bonn.de/

Wageningen Universitet, Teknologi og Innovasjon

Wageningen Universitet og avdelingen for kunnskap, teknologi og innovasjon studerer prosesser rundt sosio-teknisk innovasjon og transformasjon. Professor Laurens Klerkx har mye kunnskap om innovasjon og bærekraft i landbruket og vil bidra på arbeidspakke 2 og 4.

http://https://www.wur.nl/en/Research-Results/Chair-groups/Social-Sciences/KnowledgeTechnology-and-Innovation-Group.htm

Norsk Landbruksrådgivning

Norsk Landbruksrådgivning (NLR) er paraplyorganisasjonen for de 10 regionale rådgivningsenheter i Norge. Svein Skøien, som er prosjektleder for klimarådgivningen i NLR.

http://nlr.no

Mære Landbruksskole

Mære Landbruksskole er en videregående skole med ca. 160 elever i Sparbu i Steinkjer kommune. Utviklingsleder Tove Hatling Jystad vil representere landbruksskolen i dette prosjektet.

http://https://web.trondelagfylke.no/mare-landbruksskole

Skjetlein Videregående Skole

Skjetlein Videregående Skole er en skole med utdanningstilbud innen landbruk som ligger på Leinstrand i Trondheim kommune. Assisterende rektor Stefan Preisig representerer skolen i dette prosjektet.

https://web.trondelagfylke.no/skjetlein-videregaende-skole