LOGO1

Climplement

Hvordan bønder og aktører i landbruket kan innføre effektive klimaløsninger

Jordbrukssektoren må redusere utslippene av klimagasser som en del av det globale arbeidet for å motvirke klimaendringene

I den forbindelse inngikk jordbrukets organisasjoner og regjeringen i Norge en intensjonsavtale i 2019 om reduserte utslipp og økt opptak av karbon fra jordbruket i perioden 2021-2030. I de senere årene har det blitt foreslått og beskrevet en lang rekke mulige klimatiltak for sektoren, men gjennomføringen har hittil vært begrenset. Reduksjon av klimagassutslipp uten vesentlig redusert matproduksjon vil kreve endring i teknologier og måten å drive og organisere jordbruk på. Ved å analysere strukturer og prosesser i det praktiske og virkelige jordbruket vil CLIMPLEMENT utvikle ny kunnskap om hva som muliggjør iverksetting av effektive klimagassreduserende tiltak på gårdsnivå.

Prosjektet vil utvikle analyseverktøy basert på norske forhold for å måle klimagassreduserende potensialer i ulike produksjoner og konsekvenser for matproduksjon og gårdsøkonomi. Målet med prosjektet er å utvikle og formidle kunnskap om hvordan bønder kan lykkes med å implementere utslippsreduserende driftsmodeller, deriblant hvilke systemfaktorer som har betydning for slike endringer. Prosjektresultatene vil bli brukt til å videreutvikle rådgivningstjenester og utdanningsprogrammer når det gjelder kunnskapsformidling om mer klimavennlig gårdsdrift.

Nyheter

Oppstartsmøte Climplement

20. august 2020

I slutten av mai hadde vi to-dagers digitalt oppstartsmøte på Climplement. Bildene nedenfor viser de fleste av de 13 deltakerne som deltok på møtet.   …

Les mer

Hvordan landbruket havnet på klimadefensiven

19. august 2020

Dette innlegget er skrevet av en av forskerne på Climplement, Jostein Brobakk, og stod på nationen.no 10.06.2020. Teksten kontekstualiserer og diskuterer de utfordringene som ligger …

Les mer

Framtidens bønder hjalp til med å lage en logo

19. juni 2020

Trym designet vinnerlogo Ruralis-prosjektet Climplement får egen logo. Mannen bak er Trym Ystad, elev ved Mære landbruksskole. 20 forslag fra elever ved landbruksskolene Mære og …

Les mer