LOGO1

Climplement

Hvordan bønder og aktører i landbruket kan innføre effektive klimaløsninger

Jordbrukssektoren må redusere utslippene av klimagasser som en del av det globale arbeidet for å motvirke klimaendringene

I den forbindelse inngikk jordbrukets organisasjoner og regjeringen i Norge en intensjonsavtale i 2019 om reduserte utslipp og økt opptak av karbon fra jordbruket i perioden 2021-2030. I de senere årene har det blitt foreslått og beskrevet en lang rekke mulige klimatiltak for sektoren, men gjennomføringen har hittil vært begrenset. Reduksjon av klimagassutslipp uten vesentlig redusert matproduksjon vil kreve endring i teknologier og måten å drive og organisere jordbruk på. Ved å analysere strukturer og prosesser i det praktiske og virkelige jordbruket vil CLIMPLEMENT utvikle ny kunnskap om hva som muliggjør iverksetting av effektive klimagassreduserende tiltak på gårdsnivå.

Prosjektet vil utvikle analyseverktøy basert på norske forhold for å måle klimagassreduserende potensialer i ulike produksjoner og konsekvenser for matproduksjon og gårdsøkonomi. Målet med prosjektet er å utvikle og formidle kunnskap om hvordan bønder kan lykkes med å implementere utslippsreduserende driftsmodeller, deriblant hvilke systemfaktorer som har betydning for slike endringer. Prosjektresultatene vil bli brukt til å videreutvikle rådgivningstjenester og utdanningsprogrammer når det gjelder kunnskapsformidling om mer klimavennlig gårdsdrift.

Nyheter

Climplement omtalt av Landbruks- og matdepartementet

13. januar 2021

I forbindelse med fremleggingen av regjeringens klimamelding har det vært stor spenning knyttet til jordbrukets bidrag i reduserte utslipp. I etterkant av publiseringen ble Climplement …

Les mer

Dagens klimautfordringer og tidligere miljøtilpasninger i norsk jordbruk

18. desember 2020

Hva kan vi lære av fortiden når vi skal møte dagens klimaproblematikk? Det er utgangspunktet for en av rapportene som har kommet ut fra Climplement-prosjektet …

Les mer

Bønder er positive til klimatiltak

14. desember 2020

Ni av ti norske bønder har gjennomført eller planlegger å gjennomføre tiltak som reduserer utslipp av klimagasser på gården sin. Men om tiltaket er bra …

Les mer